Info. fra Sykehuset Namsos B.I.L, oppdatert 18.04.16

Nyheter: Sommeren 2016..

25.06.16: Tre syklister fra Sykehuset Namsos B.I.L. drar 5. juni til Östersund for å sykle “Jämthulingen” rundt Storsjöen 6.juni – 2016.


Våren: 2015
18.04.16: Sykle til jobben 2016 starter 19.april. Husk påmelding!

15.04.16: Sprællkøppen i volleyball 2016 i Namsoshallen ble nok en gang en suksess. Arrangør: Adm. Sykehuset Namsos.

16.02.16: Nye rabattavtaler for lagets medlemmer i Oasen:

- Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag sponser månedskort med kr. 100,- og avtalegirokort voksne- 12 mnd. (kr. 1200,- engangssum pr. kort). Gjelder bad-, trenings- og kombikort. Klippekort (12 klipp- kun bad) med kr. 200,- pr. kort.
__________ ____________________________________ _______________

15.02.16: Årsmøte i Sykehuset Namsos B.I.L. Frisklivskonsulent i Helse Nord-Trøndelag Stine Strand var gjest. Reidar Finnanger ble utnevt til æresmedlem. Styret ble gjenvalgt.

28.01.16: Leder i Nord – Trøndelag Bedriftsidrettskrets, Eldar Ryan kommer til Namsos 28.01.16. Skal ha møte med områdeleder, Kjetil Bangsund fra Namsos og Sykehuset Namsos bedriftsidrettslag. Leder i Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag blir med i Namsos Idrettsråd for bedriftsidretten i Namsos og blir medlem av Apell utvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund. Er det noen viktige saker som bør taes tak i for bedriftsidretten i Namsos, så send mail til: nils.trana@ntebb.no eller SMS til mobil 91763288.

24.01.16- Laget har pr. dato 471 medlemmer.

07.01.16 – Godt nytt år. Sirkeltreningen starter i kveld v/ Kirsti Fjær Klingen. Årsmøte er planlagt til medio februar. Info. om sted og dato/tid kommer. Saker til årsmøte må være styret i hende innen 05.02.16. Kan sendes til: nils.trana@hnt.no

23.12.15- Litt oppsummering: Sykehuset Namsos bedriftsidrettslag takker medlemmene for et aktivt år. Fotball-, volleyball-, innebandy-, zumba- og sirkeltreningene har hatt godt oppmøte. Laget leier gymsal på Høknes Ungdomskole av Namsos kommune tre dager i uka til aktiviteter. Volleyballgruppen deltar med to lag i bedriftidrettserien. Syklister fra Sykehuset Namsos har deltatt på sykkelritt i Østersund/Jämthjulingen og i Birken fra Rena til Lillehammer. 18 Løpere fra Sykehuset Namsos BIL løp siste dag i St. Olavsloppet(stafett) fra Åre til Østersund- en distanse på 11 mil. Sprællcupen(Volleyball 2015) gikk av stabelen i april med Psyk. klinikk, Sykehuset Namsos som arrangør. Trappetrim har blitt gjennomført flere ganger ved Sykehuset Namsos i samarbeid med frisklivskonsulent Stine Strand i Helse Nord-Trøndelag. Laget har nå 31 støttespillere igjennom Grasrotandelen/Norsk Tipping og ca. 460 medlemmer. Seniorutvalget ved Somatisk seksjon på “huset” har arrangert tur for seniorer. Bedriftsavtaler med Oasen, Træn, Nava Sport og Namsen Fysioterapi i Namsos fungerer godt. Noen av lagets medlemmer har begynt å trene ved de nye helsestudioene Easyfit(i de gamle Otto Moe – lokalene i Lavika) og Care (i de gamle lokalene til Spenst/Træn i Alcaden). – Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag ønsker God jul og et godt nytt trim- og treningssår til alle utvalgsledere og medlemmer i laget!
_________________

23.12.15: Grasrotandelen/Norsk Tipping: 31 spillere støtter pr. dato laget..Meget bra, men vi ønsker flere støttespillere. Pengene blir brukt til aktiviteter og premiering av f.eks. trappetrim, leie av gymsal og haller hvor medlemmene deltar – i volleyball, fotball, innebandy osv.

20.10.15: Grasrotandelen/Norsk Tipping: 29 spillere støtter laget…

16.10.15: Easyfit Namsos: Det blir ingen rabattavtale med treningsstudioet! Medlemmer betaler ordinær pris pr. mnd. kr. 198,- Styrevedtak i Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag.

16.10.15: 481 medlemmer..Grasrotandelen/Norsk Tipping: 28 støtter laget..

02.10.15- Status: De fleste aktiviter er i gang igjen. Nytt treningsstudio i Namsos Easyfit. Care treningsstudio kommer. Laget har pr. 02.10.15- 460 medlemmer og 28 støtter sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag med grasrotandelen. Trappetrim ved Sykehuset Namsos ble avsluttet 30.09.15 v/ Hege Solberg og Stine Stand. NT
-——————
Arkiv:
05.- 06.15: Jämthjulingen/sykkelritt(ca. 4,0 mil) i Östersund: Deltakere fra Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag: Finn Aage Wesche, Arne Håkon Fiskvik, Nils Trana.
26.05.15: Turorienteringskonvolutter fra Namsos Orienteringsklubb for Namsosmarka trukket på medlemslisten av Kirsti Fjær Klingen og Stine Strand.
09.05.15: Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag/Sommeraktiviteter 2015: Den aktive sesongen har startet for Sykehuset Namsos BI.L. Sykle til jobben er i gang.Helse Nord-Trøndelag leder pr. dato aksjonen for hele landet. Sykle til jobben pågår til 19.juni. Sirkeltreningen har tatt sommerferie. Zumbagjengen, innebandy, volleyball og fotball trener fortsatt.
- Noen fra Sykehuset Namsos deltar sikkert i Saldilten og mange i Namsosløpet i månedskiftet mai/juni.
- 6. juni skal tre syklister fra laget delta i Østersund på Jamthjulingen ca. 4,5 mil.
27. juni- 18 løper (fra Sykehuset Namsos) St.Olavsloppet fra Åre til Østersund(11 mil). Det blir møte f.k. mandag. Får se om vi kan dra i gang noen ukentlige intervalløkter på Høknesøra eller på gammelbrua før løpet. Torsdager, er bra kvelder.
- August: Idrettsmerkeprøver i Kleppen.
- I slutten av august drar 4-5 syklister fra sykehuset til Birken for å sykle Rena-Lillehammer. 9 mil, men før det kan syklister fra Sykehuset delta i lokale arrangement som “Namsen rundt” osv. arrangert av Namdal Sykkelklubb.
- Det blir ingen deltakelse på Eurofestival 2015. Festivalen arrangeres i år i Italia og det blir for dyrt for laget å delta..Men om to år ? :-)
- Men et eller annet petanque/boccia-stevne innenfor landets grenser kan det være mulig å delta på :-) Petanquesettet til verdens eldste kulespill er innkjøpt til laget, og er lett tilgjengelig…NT
__________________________________________________________________________
02.10.15:
Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag: Årsmelding/aktiviteter 2015-16 ; Akiviteter 2015:

Aktiviteter/utvalgsledere(Ukentlig):
Fotball- torsdager: Steffen Haukø, Petter Flornes- Sted: Høknes U.Skole
Zumba- mandager og onsdager: Hege Hårstadstrand- Sted: Møterom Namsen, Sykehuset Namsos
Volleyball – mandager: Petter Flornes, Finn Åge Wesche og Sigrun Bertnum- Sted: Høknes U. Skole
Innebandy- tirsdager: Kurt Hildrum- Sted: Høknes U. Skole
Sirkeltrening- tirsdager og torsdager: Kirsti Fjær Klingen – Sted: Gymsal, Sykehuset Namsos
Pentangue-Utvalgsledere: Nils Trana/Finn Åge Wesche
Årlig: Årsmøte i februar.
Trappetrim (2-3 ganger i året): Hege Solberg/Stine Strand- Sted: Sykehuset Namsos
Orientering: Atle Sitter- Sted: Namsosmarka
Idrettsmerke: Else Lund, Nils Trana- Sted: Kleppen Stadion
Stafetter: Nils Trana
Turmarsj: Liv Guri Grongstad
Seniorutvalg: Psyk.klinikk: Nils Trana, Somatisk seksjon: Siri Gunn Sagvik. Sosiale arrangement, trim og veteranidrett.
______________________
Arkiv:

Arrangement/ansvarlig:

-Sprællcup/Volleyball(Årlig) Neste arrangement 18.04.15: Psyk-klinikk, Sykehuset Namsos-Kontaktperson: Mona Duna. Sted: Namsoshallen/ BIL kun med økonomisk støtte)

Sykle til Jobben, Sykehuset Namsos: Kontaktperson- Frisklivskonsulent Stine Strand: Helse Midt- Norge.
- Planlagt deltakelse i 2015.
- Neste Euro-festival: I Riccoine, Italia 3-7. juni 2015. Vi deltar ikke!
*St. Olavsloppet-
Distansen fra Åre-Østersund 24- 27 juni 2015(18 etapper/årlig): Nils Trana
- Planlagt deltakelse 2015.
*Birken på sykkel *(årlig- i slutten av august 2014): Arne Håkon Fiskvik(Avsluttet)
- Planlagt deltakelse i 2015.

  • Sykkelritt, Østersund: Planlegges for 2015.

Bedriftsavtaler/ansvarlig: Nils Trana
- Easyfit i "gamle Otto Moe bygget i Lavika: Forhandlinger om evt. avtale pågår.
Træn Namsos(rabatt på årskort/Bedriftsavtale) Pr. 18.11.14: 67, 20.12.14: 62, 28.01.15: 40, pr. 20.04.15: 66 medlemmer benytter seg av tilbudet.
Oasen Svømmesenter(rabatt på månedskort) Pr. 24.10.14: 7, 20.12.14: 15, 28.01.15: 15 medlemmer benytter seg av tilbudet.
- Klippekort pr. 04.11.14 i Oasen: Rabatt kr. 200,-.
- NAVA Sport ( 20%rabatt på endel sportsutstyr, kontrakt)
- Namdal Fysioterapi( 20 % rabatt på alle behandling)
Oppdaterte Medlemslister: Ombringing av medlemslister medio hver måned fra lønningskontoret ved Sykehuset Namsos)

Annet:
Grasrotandelen/Norsk Tipping- deltaker. Pr. 02.10.15 støtter 28 spillere Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag. Vi ønsker flere!

Info./webansvarlig: Nils Trana
- Intranett Sykehuset Namsos
- Origo (Namdalsavisa/Namdaling)

Styret i Sykehuset Namsos B.I.L. 2015:
Leder: Nils Trana
Nestleder: Arne Håkon Fiskvik
Kasserer: Kirsti Fjær Klingen
Styremedlem: Berit Finnanger
Styremedlem: Finn Åge Wesche
Revisor: Siri Einseth

Økonomi: OK
AMU- midler på kr. 65.000,- for 2014 sa Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslaget fra seg i 2014. På grunn av bra økonomi i laget. Regnskap for 2014 15 er ordnet.
- Laget har fått innvilget kr. 55000,
fra Helse Nord-Trøndelag for 2015.

Antall medlemmer pr. 17.02.15: 447, pr. 02.10.15: 460

Årsmøte: 04.02.15- Avholdt.
Arkiv:
Info: St. Olavsloppet 2013- Målsettingen er at Sykehuset Namsos dekker distansen Østersund – Åre (18 etapper fra start). Hotellopphold i Åre og Østersund for evt. deltakere dekkes av Sykehuset Namsos BIL, samt leiebiler. Oppfordrer evt. interesserte ved Sykehuset Namsos til å melde på lag Sykle til jobben aksjonen 2013!

Sykle til jobben 2013 for ansatte ved Sykehuset Namsos!
- Litt info. om sykkelaksjonen: I 2013 fyller “Sykletiljobben aksjonen” 40 år, arrangert av Norges Bedriftsidrettsforbund. Leder Eldar Ryan i Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets melder at sykkelaksjonen i 2013 blir gratis for bl.a sykehusansatte i Nord- Trøndelag. Sykehuset Namsos B.I.L. ønsker å delta og oppfordrer alle ansatte ved Sykehuset Namsos om å melde seg på for å sykle, løpe eller gå til jobben før 24. april 2013..

Sykle til Jobben 2013- Avsluttet. Bedriftskonkuransen mellom Sykehuset Namsos og HNT:
Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal (HNT) vant den interne konkurransen om flest deltakere i Sykle til jobben 2013. På landsbasis leder HNT og Sykehuset Namsos er på 8. plass i sykkelaksjonen pr. 14.06.13. Ved Sykehuset Namsos deltar pr. øyeblikket: 152 trimmere. Meget bra!
Vinneren HNT får et gavekort på kr. 4000,- fra Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag, som frisklivskonsulent Ingjerd Skogmo i HNT gir til den avdelingen ved HNT, som hun mener fortjener det mest.
_______________________________________________

*Naturstien blir hengende oppe fra 01.12.12 til 01.12.13 *

Trassé: Hovedresepsjonen Sykehuset Namsos -> Tavla ca. 200m fra Setertun i Namsosmarka.

Naturstien er gratis! Du/ dere trenger bare å svare på et spørsmål i løpet av året for å delta.

Hvem kan delta? Alle som ønsker det!

Premier: 5 x gavekort á kr. 500,-. Laget har fått kr. 2500,- fra et fond i Sparebanken 1. Trekking av premier: 05.12.13.

Info: I resepsjonen ved Sykehuset Namsos og på tavla ved Setertun.

Natursti (forslag til veivalg):
1. Fra parkeringsplassen i Fossbrenna, til tavla ved Setertun (Passer for barnefamilier. Barnevogn er intet hinder – Lett løype). 2. Fra parkeringsplassen ved barnehagen i Granåsen, forbi trimkassen ved Havikvatnet, til tavla ved Setertun (For trimmere – Middels tung løype)
3. Fra Granåsen, til krysset (bekken) i Ramsvika, forbi trimkassen i bunnen av Skarfjellet, forbi Alhusvatnet, til tavla ved Setertun ( For sprekinger – Litt tyngre løype)- Avsluttet


01.12.12:
- Noen av våre medlemsfordeler: Bedriftsavtale med Træn/Namsos(ca. 115 deltar. Rabatt kr. 150,-pr. mnd.), Oasen(ca. 5 deltar, Rabatt kr. 100, – på mnd. kort, kr. 200,- på klippekort fra Sykehuset Namsos BIL. Oasen Svømmesenter gir ingen rabatt på grunn av nye skatteregler). Rabattordning ved Intersport/Storsenteret- Namsos , leie av Namsoshallen på torsdager sammen med Namsos Kommune Bedriftsidrettslag(volleyball), Leie av hall på Høknes Ungdomskole mandager(volleyball), tirsdager(Innebandy) og torsdager(Fotball). Avtale om rabatt på 20% for medlemmer i BIL for alle behandlinger ved Namsen Fysioterapi, Spillum…Zumba og sirkeltrening(Lett styrketrening) x 2 pr. uke.
- Sykehuset Namsos BIL skal delta på Eurofestivalen i Praha 19-23. juni 2013 med 2 lag i Pentangue(Boccia). Trening har startet pr. 10.01.13.

-Trappetrim i A-bygget og Hovedbygget: 01.12.12 – 15.01.13 for ansatte ved Sykehuset Namsos. Trappetrimmen er avsluttet og premier er tilsendt vinnerne pr. 17.01.13.

Grasrotandelen: Link- Søk etter Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag.. Pr. 29.12.13 har laget 412 medlemmer og 22 støttespillere(Grasrotandelen). Det er bra, men det kunne ha vært flere:-)
________________

Et, lavterskeltilbud, for, trimmere...

Kommentarer


Husk å delta! Det nærmer seg trekning av premier…Se også Facebookside: Natursti

Da er det igjen skiftet spørsmål. Husk du/dere trenger bare å svare på et spørsmål for å delta. Styret har fått litt reaksjoner på at spørsmålet er for lett. Nå øker vanskelighetsgraden:)) Spørsmålet som nå henger til høyre på tavlen ved Setertun har ordlyden: Hva heter ordføreren i ………..kommune? Husk det viktigste med naturstien er selve trimturen inn til tavla. Turen kan startes hjemmefra. Du/dere bestemmer traséen selv…Ha en fin tur!

Da er Naturstien 2009/2010 hentet inn…Trekking 05.10.10 på Styremøte i Sykehuset Namsos BIL. Vinnerne blir offentliggjort og kontaktet…
Link: Natursti..

- Natursti: Trekking av 5 gavekort á kr.1000,- 05.10.10
Vinnere:
Emma Nicolaisen
Egil Nicolaisen
Hege Pernille Osen
Kristian Osen
Doris Langen

Natursti i Namsosmarka 2011-2012.

Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag har hengt opp en ny natursti på tavla ved Setertun fra 17.03.11 til 15.05.12 for Namsos befolkning.
- Info. som i 2010 i resepsjonen ved Sykehuset Namsos (Ved blå kasse merket “Natursti”).
I år er det Torstein Wennevik som har laget spørsmålene.
NB! En trenger bare å svare på et spørsmål for å delta.
Pris pr. lodd: Kr. 20,00.
Premier: Trekkes 20.05.12 (Vinnere offentligjøres)

Styret i Sykehuset Namsos BIL

Da er det endelig helg..Skulle ha vært ute i bymarka til tavla ved Setertun med en info. plakat om Naturstien, men den får vente til i morgen..Samme plakat står i resepsjonen ved Sykehuset Namsos..

GRASROTANDEL: Nå kan du støtte Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag igjennom “Grasrotandelen” hver gang du bruker spillekortet ditt fra Norsk Tipping på Lotto, Tipping osv.

Bedriftsidrettens dag 10.05.11…

Husk Grasrotandelen til Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag hver gang du/dere tipper!

Grasrotandelen: Oppgi org. nr. 996570290 hos tippekommisjonæren, hvis du ønsker å støtte Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag med din andel.
Foreløpig er følgende kommisjonærer med:
Prix – Østbyen, Namsos
Narvesen – Sykehuset Namsos

Det tippes for lite på Sykehuset Namsos:-))
Husk grasrotandelen!
To komisjonærer er foreløpig tilknyttet!
Narvesen ved Sykehuset Namsos og Prix – Østbyen, Namsos.
Organisasjonsnr. du kan oppgi neste gang du tipper er: 996570290
Link: Foreløpig resultat..

Gymsalen i nybygget ved Sykehuset Namsos er helt vanntett, så det blir vanlig styrketrening i kveld kl. 18.30…

Lavterskeltilbud: Natursti i Namsosmarka, oppdatert…

Namsos Kommune Bedriftsidrettslag og Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag har foreløpig inngått treningsamarbeid i volleyball i Namsoshallen på torsdager. De to lagene har over 1000 medlemmer tilsammen.

Siste sirkeltreninger før julebaksten tar til..

Dato:

Tirsdager: 15- 22 – 29/11-11
Torsdager: 17 – 24/11 og 1/12 – 11

Tid alle dager: Kl. 18.30 – 19.30

Sted: Gymsal, Psyk.avd. – Sykehuset Namsos

2012:
Sirkeltreningen starter igjen fra uke 2- tirsdager og torsdager, info. kommer..

NB! Her får du 8 sirkeltreninger pr. måned som medlem av Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag. Kontigenten er pr. dato kr. 20,- pr. måned..
- Utenom kontigenten betales ingen treningsavgift for medlemmer i BIL!

Foto: St. Olafsloppet 2011..

Foto: Fra Nordisk mesterskap i Sparkstøttingskonkurranse/stafett i Østersund for bedriftsidrettslag for noen år tilbake. Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag deltok med tre stafettlag.

Mange spør, hva Sykehuset Namsos egentlig driver med: Vi har ukentlige treninger i volleyball sammen med Namsos kommunes BIL på torsdager, fotball, innebandy, Zumba, sirkeltrening og en natursti i Namsosmarka gående.. I 2011 deltok laget på St. Olafsloppet. Noen driver orientering og ski om vinteren..BIl har turmarsj-, tur- og bridgeutvalg. Håndballen ligger desverre nede for tida, men vi har en utvalgskontakt som gjerne setter igang med trening, hvis noen interresserte melder seg. Laget leier gymsal(alle ukedager , minus onsdag og fredag) og hall i Namsos til disse aktivitetene. Kokkene på kjøkkenet ved sykehuset deltar på bowlingturnering sørover i fylket. Laget har ca. 380 medlemmer- registrerte igjennom lønningskontoret ved sykehuset, ca. 130 av disse trener på Spenst/Namsos som vi har bedriftsavtale med..Foruten disse er noen enkeltpersoner fra HEMIT og farmasøytisk medlemmer. Gleder oss til den nye friidrettsbanen i Kleppen Idrettspark blir ferdig – da kan det arrangeres 1000 m stafett og idrettsmerkeprøver der igjen..
- Laget ønsker å videreføre avtalen med Intersport/Storsenteret i Namsos om rabatt på en del produkter for medlemmer i 2012..

Ingen sirkeltrening torsdag 24.11.11.

- De to siste sirkeltreningene før jul:

Tirsdag 22.11.11 og torsdag 24.11.11, begge dager kl. 18.30 – 19.30

Sted: Gymsal, psyk. klinikk Namsos

Rettelse:-)

Ingen trening torsdag 24.11.11

- De to siste sirkeltreningene før jul:

Tirsdag 29.11.11 og torsdag 01.12.11, begge dager kl. 18.30 – 19.30

Sted: Gymsal, Psyk. klinikk, Sykehuset Namsos

Siste sirkeltrening i kveld før jul.
Kl. 18.30 – 19.30
Sted: Gymsal, Psyk. klinikk, Sykehuset Namsos.
- Trening starter igjen: Uke 2/2012.
Info. om treningstider kommer..

Grasrotandelen: For de som ønsker å støtte Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag..Hent et vervebrev med info. som nå henger på oppslagstavla ved kantina/ Sykehuset Namsos.

Grasrotandelen: Støttespillerne til Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag øker..
Link: Grasrotandelen..

I kveld (10.01.12) starter vi opp med sirkeltrening for medlemmer i Sykehuset Namsos bedriftsidrettslag.

Treningstider:
Tirsdager: kl. 19.30 – 20.30
Torsdager: kl. 18.30 – 19.30

Sted: Gymsal, Psyk. klinikk (sokkel), Sykehuset Namsos

Vel møtt!

Naturstien i Namsosmarka fra resepsjonen ved Sykehuset Namsos til tavla ved Setertun. Premier trekkes ca. 15 mai 2012. Gavekort: 4 x kr. 500,-.. Alle som går i bymarka kan delta..
- St. Olavsloppet 2012.. Sykehuset Namsos løper distansen: Østersund- Åre…

Grasrotandelen/Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag: Oppfordrer de som bruker Spenst/Namsos aktivt, ca. 140 av medlemmene i laget, om å støtte Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag, med Grasrotandelen, neste gang de tipper. Det er Norsk Tipping som gir 5 % av tippeinnsatsen direkte tilbake laget, som igjen kan brukes til utstyr og aktiviteter for medlemmene. Tipperen har ingen utgifter, utenom tippebeløpet.

Link: Grasrotandelen – Norsk Tipping.. (Søk etter Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag)
- Husk å støtt Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag, neste gang du tipper..
Laget har pr. 13.02.12: 11 støttespillere..

Vanlig sirkeltrening for medlemmer i Bedriftsidrettslaget – vinterferieuka 2012 (uke 8):

Tirsdag: Kl. 19.30 – 20.30
Torsdag: Kl. 18.30 – 19.30
Sted: Gymsal, Psyk. klinikk, Sykehuset Namsos (Se bilde litt lenger oppe på siden)

Husk verdens enkleste natursti i Namsosmarka for Namsos befolkning..Trekkning av premier medio mai 2012. Svært få har hittil deltatt. Info. i resepsjonen ved Sykehuset Namsos og på tavla ved Setertun i bymarka.

Litt info. 13.04.12:
- Husk møte: St. Olavsloppet 2012 for deltakere ved Sykehuset Namsos..
Saker: Overnatting Østersund/Åre, bestilling av løpsdrakter. Viktig!
Dato/Tid: Fredag 13.04.12, kl.12.30 – 13.30
Sted: Store møterom, Psyk. klinikk, Sykehuset Namsos

- Laget har pr. dato 401 medlemmer ( Med priv. fire medlemmer fra Farmasøytisk avd.)
- Husk Grasrotandelen til Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag, neste gang du tipper på fotball, lotto osv…
- Naturstien i Namsosmarka: Ca. 1 måned igjen til trekking av premier..

Stem på Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag.
Link: Bedriftsidrettslaget

Torsdag 10.05.12 arrangeres “Verdens aktivitetsdag”. Sykehuset Namsos Bedriftiidrettslag markerer dagen med sykkelfrokost rundt om på sykehusområdet fra morgenen. Den interne sykkelaksjonen starter samme dag og ansatte på “huset” kan registrere seg frem til 20.06.12. Medlemmer fra laget vil stå på stand ved sykehusets kantine utover formiddagen..

Naturstien i Namsosmarka: Har du/dere husket Naturstien i Namsosmarka? Enda ikke for seint å delta. Spørsmålet henger på Tavla ved Setertun og må leveres i en blå kasse i hovedresepsjonen ved Sykehuset Namsos innen 15.05.12. Vedledning henger på tavla ved Setertun og ligger i resepsjonen ved sykehuset. Premier: Fire gavekort á kr. 500,- trekkes onsdag 16.05.12.
NB! Alle interesserte kan delta!

Oppdatert 30.05.12:
- Husk Sparebanktieren(Sparebanken 1) til Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag…

- Ikke glem “Grasrotandelen” til Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag (Norsk Tipping), neste gang du tipper..

Kort info. fra Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag:

- Laget har pr. 15.07.12: 403 medlemmer.
- 17 spillere støtter laget med Grasrotandelen, via Norsk Tipping.( Du sier bare fra når du spiller Lotto, Extra, Fotballtipping osv. hos din lokale kommisjonær (Narvesen på Sykehuset Namsos), når du leverer kuponger for slike spill og laget får 5% direkte fra Norsk tipping av din spilleinnsats, som brukes til aktiviteter i laget.
Et meget godt tilbud fra Norsk Tipping..Vi ønsker flere spillere)
- Naturstien er avsluttet og trekking er foretatt, likså trappetrim.
- St. Olavsloppet ble gjennomført på en utmerket måte av løperne fra Sykehuset Namsos.
- Det blir idrettsmerkeprøver i Kleppen utpå høsten..
— Den interne styrkesirkelen starter på tirsdager og torsdager fra 11. september 2012 (Info. om tidspunkter og sted kommer)
- Se også info. på Helse Nord-Trøndelag intranettsider ved Sykehuset Namsos.

Bedriftsavtalen 2012 med Træn/Namsos…Medlemmer i Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag: Husk registreringen i resepsjonen, hver gang dere er på Træn! Regelen er fortsatt: 4 x treninger pr. mnd. gir kr. 150,- i rabatt pr. mnd. (Kr. 100,- i fradrag fra Sykehuset Namsos BIL og kr. 50,- fra Træn)

Sykehuset Namsos BIL´s tilbud for sesongen 2012 frem til sommeren 2013: Vi har startet trening i Zumba x 2, Innebandy x1, Fotball x1, Volleyball x 1 og Sirkeltrening x 2 pr.uke..(Se info.på intranettsider)

- NB! Nye treningstider for sirkeltrening: Tirsdager og torsdager kl. 19.30 – 20.30.

- Her er det bare å velge aktiviteter for lagets medlemmer..

Sirkeltreningene ved Sykehuset Namsos, billigste sirkeltrening m/kontigent i landet? (Kr. 2,50 pr. time for hver trimmer) Her er en kort rapport fra sirkeltreningen/styrketrening med musikk uten tunge vekter i regi av Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag: Det er nå avholdt 15 treninger med god deltakelse (Snitt på ca. 8 personer pr. kveld (mest 12 – minst 4 trimmere pr. kveld) med treningsstart primo september 2012. Totalt blir det 24 treningsøkter før vi tar julepause fra 6.desember – 2012 til ny treningstart primo januar 2013.
…og husk Grasrotrandelen til Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag hver gang du tipper, Extra, Lotto eller fotball..17 spillere støtter nå laget.
Ny natursti for Namsos befolkning planlegges pr. dato i Namsosmarka for 2012 og 2013: Merk! I år blir Naturstien gratis for deltakerne. Laget har fått midler til premier fra et fond i Sparebanken 1 Midt- Norge. Info kommer…

*Naturstien blir hengt opp fra 01.12.12 til 01.12.13 *

Trassé: Hovedresepsjonen Sykehuset Namsos -> Tavla ca. 200m fra Setertun i Namsosmarka.

Naturstien er gratis! Du/ dere trenger bare å svare på et spørsmål i løpet av året for å delta.

Hvem kan delta? Alle som ønsker det!

Premier: 5 x gavekort á kr. 500,-. Laget har fått kr. 2500,- fra et fond i Sparebanken 1. Trekking av premier: 05.12.13.

Info: I resepsjonen ved Sykehuset Namsos og på tavla ved Setertun.

Natursti (forslag til veivalg):
1. Fra parkeringsplassen i Fossbrenna, til tavla ved Setertun (Passer for barnefamilier. Barnevogn er intet hinder – Lett løype). 2. Fra parkeringsplassen ved barnehagen i Granåsen, forbi trimkassen ved Havikvatnet, til tavla ved Setertun (For trimmere – Middels tung løype)
3. Fra Granåsen, til krysset (bekken) i Ramsvika, forbi trimkassen i bunnen av Skarfjellet, forbi Alhusvatnet, til tavla ved Setertun ( For sprekinger – Litt tyngre løype)

Sykehuset Namsos BIL hadde årsmøte 05.12.12

Det nye styret ser slik ut:

Leder: Nils Trana
Nestleder: Arne Håkon Fiskvik
Kasserer: Kirsti Beate Fjær Klingen
Styremedlem: Eva Lund
Styremedlem: Hege Pernille Osen
Revisor: Siri Einseth

Natursti: Husk naturstien i Namsosmarka! Det er nok å svare på et spørsmål for å delta i tidsrommet 01.12.12 – 01.12.13. Kassen for svarlevering står lett synlig i hovedresepsjonen ved Sykehuset Namsos. *NB! Naturstien er gratis! *Premier: Trekkes før 05.12.13, fem gavekort á kr. 500,-
- Alle som har lyst kan delta!
Litt info:
- Følgende aktiviteter har nå julepause: Zumba x 2 pr. uke, sirkeltrening x 2 pr. uke, volleyball x 2 pr uke og fotball x 1 pr. uke. For seniorer (+55): Ny aktivitet blir Boccia x 1 pr. uke fra 10.01.13 (Se info. på intranett, Helse N-T). Aktiviteter starter opp igjen i begynnelsen av januar 2013.
- Naturstien i Namsosmarka og trappetrim for ansatte ved Sykehuset Namsos pågår. Trappetrimmen ligger ut til 15.01.13. Premier: Trappetrimpremier trekkes før 20.januar 2013, seks gavekort á kr. 500,-
- Laget har fått momskompensasjonspenger fra Norges Idrettsforbund, som skal brukes til aktiviteter.

God Jul og Godt Nytt År!

Styret i Sykehuset Namsos BIL

Grasrotandelen 2012/Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag: Kr. 8207,82 (17 spillere støtter pr. dato laget)
Momskomensasjon fra Norges Idrettsforbund/Norges Olympiske komite 2012: Ca. kr. 7.500,-

Info. om “Sykle til Jobben 2013” for ansatte ved Sykehuset Namsos- øverst på denne siden!

Direktelink til registrering og påmelding for ansatte ved sykehuset Namsos, Sykletiljobben 2013: Direktelink til registrering og påmelding for ansatt ved Sykehuset Namsos..

Det nærmer seg trekking av de to første gavekortene (2 x kr.1000,-) på deltakerlisten (ca. 15.04.13)..Selve kampanjen starter 24.04.13 og varer til 21.06.13..Tilsammen 6 gavekort @kr. 1000,- skal ut ca. 15.04.13, 15.05.13 og 22.06.13..Dette er ekstragevinster som kommer kun ansatte ved Sykehuset Namsos tilgode..Så meld deg/dere på hvis du er ansatt og liker å trimme, bruk overstående link..Jeg ordner 5 mannslag etterhvert- og da er alle 5-er lag som oppnår kilometerkravet med på trekking av Romatur og andre gevinster sponset av Norges Bedriftsidrettsforbund.

Litt info. om St. Olavsloppet 2013 for ansatte ved Sykehuset Namsos øverst på denne siden..

49 ansatte og 12 lag har meldt seg på til Sykle til jobben 2013 ved sykehuset Namsos pr. 05.04.13. Nå er det bare 19 dager til aksjonen starter den 24.04. All trimaktivitet utenom arbeidstid kan registreres, også timer. Vi prøver å kjøre hele aksjonen på sykehuset elektronisk og den er i år gratis. Det er svært enkelt å registrere seg. Hovedpremien er en reise for et lag bestående av 2-5 (max.) trimmere, er en reise til Roma som trekkes ut fra visse fysiske utfordringer. Oppfordrer ansatte ved Sykehuset Namsos om å melde seg på.. Linker for påmelding ligger øverst på denne siden.

Totalt 105 ansatte ved Sykehuset Namsos er pr. 22.04 påmeldte til Sykle til jobben. Konkurransen starter 24.04.13.

Sykle til jobben 2013 har startet!

Sykle til jobben 2013 aksjonen er i gang (Fra 24.04 – 21.06.13). 28 lag (+ 2 fra Apoteket ved Sykehuset Namsos) og (116 + 8 Apotekansatte)= 124 ansatte ved Sykehuset Namsos er pr. 25.04 påmeldte til Sykle til jobben. Hver enkelt deltaker ved Sykehuset Namsos kan nå registre trimaktiviteter med brukernavn og passord på internett. Trim og sykkel aktiviteter kan registreres bakover i tid. NB! Det er ikke for seint å melde seg på enda!

Sykle til jobben 2013 har startet !
Kjære syklister . Ver så snill å ta på dere klær som gjør dere lett synlig i trafikken , samt tenk på at dere ikke er alene på veier hvor biler også ferdes !
Husk vi har ingen å miste !
God tur !

St. Olavsloppet 2013:I dag og i morgen skal det jobbes med St.Olavsloppet 2013. Sykehuset Namsos skal dekke distansen mellom Østresund og Åre i år også. 11 av 18 ettapper er dekket foreløpig. Er det noen på sykehuset som ønsker å delta, så meld i fra. Sykehuset Namsos BIL skaffer overnatting i Østersund 25.06.13. Vi skal løpe 26.06.13, fra ca. kl. 07.00 om morgenen.Startetappen ut fra Østersund Torg er allerede opptatt.. Her er det bare å kaste seg rundt å bli med på tur for ansatte som ønsker det. Se info. øverst på siden..

Husk Grasrotandelen/Norsk tipping for Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag neste gang du/dere tipper lotto,fotball og odds, extra osv.

Oppdatert info. fra Sykehuset Namsos B.I.L. pr. 24.05.13- øverst på siden.

Namsosløpet 2013 : Hvem vant egentlig den interne konkurransen mellom bedriftsidrettslagene i Namsos Kommune og Sykehuset Namsos BIL? Det kan bare leder i Namsos kommune BIL Wenche Myrvik og Namsen FIF´s Nils Jørgensen svare på.. For å tenke patriotisk for Sykehuset Namsos BIL, så er vel de fleste som har registrert seg og deltatt fra Namsos i Namsosløpet “private”? De jobber sannsynligvis i Namdalsavisa, på bruket, i Rock City som private musikere, i Næringshagen, i private barnehager, hos handelsstanden, på private legesentre og på private tannlegekontor, hos 1881, NAV ansatte, ansatte i Namsos Traffikkselkap, Trønderbilene, hos HINT eller er skolelever osv.?? Men faciten får vi sikkert i nærmeste fremtid fra nettopp Wenche og Nils J. J. Nils Jørgen Jørgensen har lovet premie til det seirende laget :-) Wenche og NIls J. J. sitter sikkert i godstolen og vrir sine hoder “akkurat no”, for å få en hvis oversikt over hvem som har vunnet av de to bedriftene? Vi på Sykehuset venter i spenning.. :-)

LItt info. fra Sykehuset Namsos BIL:

Sykle til Jobben 2013..Foto: Svein Karlsen

Eurofestivalen(EM) for bedriftsidretsutøvere 19-23. juni 2013: Sykehuset Namsos seniorer (HNT) stilte med to lag. Kampene ble spilt litt utenfor Praha ved Troja Palace…

Foto: Nils Trana

St. Olavsloppet 26.06.13…

Foto: Nils Trana

Litt oppdatert info. fra Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag pr. 28.09.13

Info. fra Sykehuset Namsos Bedriftsidrettslag pr. 22.10.13:
Bedriftsavtalen med Træn, Namsos: 55 trimmere benytter seg av avtalen pr. dato. De får kr. 150,- i fradrag pr. månedskort. (Bedriftsidrettslaget betaler hver enkelt kr. 100,- og Træn sponser med kr. 50,- pr. måned)

Avtalen med Oasen Svømmesenter, Namsos: Kun noen få benytter seg av tilbudet i Oasen (Svømmebasseng og styrkerom). De får kr. 100,- sponset i måneden fra Bedriftsidrettslaget. (Namsos Kommune ønsket ikke å være med på en bedriftsavtale.)

Antall medlemmer: Laget har pr. dato: 412 medlemmer.

Grasrotandelen/Norsk Tipping: 22 støtter Bedriftidrettslaget, når de tipper. Det er bra, men det kunne ha vært flere..

Naturstien i Namsosmarka: Den henger ute på tavla ved Orienteringshytta til 01.12.13. Det blir da foretatt trekking av 5 gavekort á kr. 500,- gitt av Sparebanken 1, Midt- Norge. (Gratis deltakelse og alle i Namsos Kommune kan delta)